Samspill

Kvartetforeningen har en lang historie som et møtested for amatørmusikere som vil spille kammermusikk sammen. I invitasjonen til stiftelsesmøtet for foreningen 25. oktober 1876 sto det blant annet formålet var «at give de forskjellige Dilletantkvartetter Anledning til Fællesopptræden og Samvirken».

Dette har fortsatt helt frem til i dag, med kammermusikkvelder og konsertinnslag på foreningsmøter. På denne måten kobles musikere og lyttere sammen i uformelle rammer.

Høsten 2013 lanserer vi Kvartetthelg, et nytt kurs- og samspilltilbud for alle amatørmusikere som liker å spille kammermusikk. Dette er et samarbeid med Engegårdkvartetten. Gruppene som er påmeldte vil få anledning til å spille sammen og få profesjonell undervisning fra medlemmer i kvartetten i løpet av en intensiv helg. Vi håper at også dette vil samle mye av kvartetforeningens publikum. Følg med her på websiden, i kalenderen og vårt nyhetsbrev for å få vite mer om Kvartetthelg.