Kontakt

Etter siste årsmøte er det nedsatt et interimsstyre for foreningen.

Styreleder Hedvig Halvorsrud  
Styremedlem Esther Ringdal  
Styremedlem Juliet Joplin  
Styremedlem Jorun Pedersen  
Styremedlem Inger Sandvik  
     

Du kan få kontakt med oss gjennom vår Facebook-gruppe.