Bli medlem

Du trenger ikke spille selv for å være medlem i vår forening. For en kontingent på 300 kroner året får du adgang til fire konserter, som regel gratis men noen ganger (særlig dyre konserter) med en liten egenandel. Vi har en rikholdig spilleplan og ser gjerne at du besøker flere enn 4 konserter, og disse får du for bare kr.100,- Medlemskapet er personlig – kortet kan ikke brukes av andre.

Praktisk fungerer dette meget enkelt ved at du konsertdagen henter din billett i «luken» og kvitterer på en liste. På grunnlag av denne listen gjør foreningen i etterhånd opp med arrangøren.

Hvis du går til vårt medlemsprogram får du en oversikt over konserter som tilbys i nærmeste fremtid. Som medlem kan du også abonnere på opplysninger om endringer i medlemsprogrammet og meldinger som vi formidler for konsertarrangørene. Er du i tvil om en gitt konsert er en del av vårt tilbud eller ikke – sjekk medlemsprogrammet, eller spør i «luken» på konsertstedet.

Vi sender også ut jevnlig et nyhetsbrev til medlemmene på epost, med tips om det som rører seg av kammerkonserter i Osloregionen, og ikke minst kan vi gjennom nyhetsbrevet ofte tilby rabatter på konsertilbud som dukker opp i løpet av året.

For å melde deg inn, send en epost til admin@kvartetforeningen.org der du oppgir navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, og du vil om kort tid motta medlemsinformasjon.

2 kommentarer til “Bli medlem

  1. Kan man ta med seg en ‘gjestelytter’ som ikke er medlem? Hva blir evt. billettprisen for vedkommende?

Det er stengt for kommentarer.