Velkommen til ny sesong!

Programmet for våren ligger nå i konsertkalenderen.

God fornøyelse!

Årsmøtet er i år lagt til april – vi kommer tilbake med innkalling og sakspapirer.

Med vennlig hilsen

Styret i Oslo Kvartetforening